Het proces van mediation - Helder Mediaton
15568
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15568,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Het proces van mediation

Afspraak maken

De eerste stap is vrijblijvend contact opnemen, telefonisch of middels het contactformulier . Een van de partijen neemt hiertoe het initiatief. Het is bij een eerste contact voldoende om de contactgegevens van beide partijen door te geven en een voorlopige ‘werktitel’ te benoemen.

Helder-mediation:  06-40 972 101

Het eerste gesprek

Het eerste gesprek is voornamelijk een intake gesprek met de partijen en de registermediator. Het eerste gesprek kan al helderheid geven over een eventueel traject. In het eerste gesprek wordt vooral de nodige informatie verzameld; wat is de aard van het conflict? Kan er een doelstelling worden vastgesteld? En gezamenlijk wordt bekeken of mediation kan helpen; of niet. Als we bij de intake helder hebben wat we van elkaar verwachten kan de volgende stap gezet worden. Wordt gezamenlijk besloten om te starten met het mediationtraject, dan wordt de verplichte MfN mediation overeenkomst besproken en ondertekend. Er worden afspraken gemaakt over de kostenverdeling. Als dit is afgehandeld start de mediation of arbeidsmediation.

 

Helder
Soms is een conflict helaas al zo geëscaleerd dat een mediationtraject geen zin meer blijkt te hebben. Dan is dit in de intake ook helder.

Vervolg gesprekken

Er wordt in het mediationtraject een aantal gesprekken van ca. 2 uur gepland om daarin te proberen naar een oplossing toe te werken. De hoeveelheid gesprekken of het aantal mediationuren is onbekend bij de start. Dat is afhankelijk van de complexiteit van de kwestie en het verloop van de mediation. Soms kunnen enkele gesprekken al voldoende zijn. Het mediationtraject wordt gepland op een locatie in uw regio.

Einde traject

Het doel bij mediation is met heldere communicatie toe te werken naar een aanvaardbare en werkbare uitkomst voor de partijen. De afsluitende afspraken kunnen worden opgetekend; indien nodig in een juridisch bindende vaststellingsovereenkomst. Het is een mooie uitkomst wanneer men na afloop van het mediationtraject uitspreekt (met voorlopig hersteld vertrouwen) met elkaar verder te willen gaan.

 

In sommige gevallen scheiden de wegen daarna alsnog, maar heeft men tijdens de mediation of de exit mediation (een specifiek onderdeel van arbeidsmediation) toch de gelegenheid gehad pijnpunten te benoemen, waardoor ook het uit elkaar gaan een acceptabele oplossing kan zijn.

Conflicten oplossen? Schakel mij in!

Met meer dan 25 jaar ervaring in het bedrijfsleven en specifiek in het HR gebied, ben ik als MfN-registermediator de juiste, gekwalificeerde partij waaraan u ‘het gedoe’ uit handen kunt geven. Ik voldoe aan de hoge kwaliteitseisen van MfN en ben gespecialiseerd in arbeidsmediation en mediation bij familie- en burenkwesties.

 

Helder-mediation: 06-40972101

Gezamenlijk belang

Een (arbeids)mediationtracject levert meer tevredenheid op dan juridische procedures, omdat partijen onder begeleiding zelf de regie kunnen behouden en de oplossingen duurzamer kunnen zijn, immers: die zijn niet opgelegd, maar met oog voor ieders belang samen afgesproken. Relaties kunnen zich weer herstellen als partijen niet tegenover elkaar staan, maar weer naast elkaar kunnen functioneren. De regie blijft in eigen handen!

Geringe investeringskosten

Voordeel van mediation t.o.v. rechtspraak is dat de kosten lager zijn dan bij een juridisch traject. Graag informeer ik u over een mediation- of arbeidsmediation-traject en over een mogelijke samenwerking.

 

Helder-mediation: 06-40972101

De kosten op een rij

De investering bedraagt € 135,= per uur (incl. administratie, incl. reiskosten). Indien er extra kosten gemaakt moeten worden krijgt u vooraf informatie daarover. De declaratie wordt gelijk over de partijen verdeeld, waarbij partijen gezamenlijk een andere regeling kunnen overeenkomen. Iedere partij draagt verder de eigen kosten (denk aan reiskosten of kosten voor het inschakelen van een adviseur).

Bij conflicten op de werkvloer of bij een verstoorde arbeidsrelatie komt het voor dat de werkgever de kosten van het mediationtraject betaalt.

De kosten van een eerste intakegesprek vervallen wanneer we tijdens of na dit eerste gesprek besluiten de mediation niet te starten.